1. خانه
 2. دستور پخت
 3. طرز تهیه رشته پلو زعفرانی

طرز تهیه رشته پلو زعفرانی

زمان مورد نیاز برای مطالعه مطلب : 3 دقیقه

طرز تهیه رشته پلو زعفرانی

رشته پلو زعفرانی یکی از خوشمزه ترین غذاهای ایرانی است که در اکثر موقع ها در شب های عید نوروز سرو می شود.این غذا نماد ریشه و رشته های زندگی است که اعتقاد داشتند ابتدای هر سال با خوردن آن به موفقیت های عظیمی دست می یابند.در ادامه این مقاله قصد داریم شما را با طرز تهیه رشته پلو آشنا کنیم.با ما همراه باشید.

Description: Image

رشته پلو زعفرانی

مواد لازم برای پخت رشته پلو زعفرانی

مواد لازم برای پخت غذا یکی از ضروری ترین آیتم های آن است.لازم است این مواد را تازه به تازه تهیه کنید تا غذایی خوشمزه و لذیذ بپزید.

 

موادلازمبرایرشتهپلو:

برنجک دو و نیم پیمانه

رشته پلویی خرد شده: 28گرم

کره یا روغن گیاهی به مقدار لازم

زعفران دم کرده :به مقدار کافی یا نصف قاشق چایخوری

نمک به اندازه دلخواه

 

Description: Image

رشته پلو

روشپخترشتهپلو

1.در مرحله اول لازم است برنج را بشویید و بعد در 4پیمانه آن را خیس کنید.بعد از خیس کردن برنج 2یا 3قاشق غذاخوری به آن نمک اضافه کنید.اجازه دهید چند ساعت برنج و نمک مزه یکدیگر را بگیرند و برنج خیس بخورد.

2.یکقابلمهبزرگبرداریدوپنجپیمانهآببریزیدورویحرارتقراردهیدتاکاملاجوشآید.

3.درمرحلهسومآببرنجراخالیکنیدوبهآرامیبرنجهاراداخلقابلمهایکهآبشبهجوشآمدهبریزید.شعلهگازرازیادکنیدتاآببرنججوشآیدودرحینجوشآمدن،رشتهپلوییهارابهآباضافهکنید.اجازهدهیدحدود 7تا 10دقیقهرشتهوبرنجباهمبجوشند.

4.برنج را مزه کنید و برای آبکش کردن آماده کنید.وسط برنج باید مقداری سفت و اطراف آن نرم باشد.رشته ها هم باید متعادل، کمی نرم و کمی سفت باشند.سپس برنج را آبکشی کنید و با آب خنک شستشو دهید.

5.قابلمهایکهبرنجرادرونآنآمادهکردیدرابشوییدو 2تا 3قاشقروغنیاکرهاضافهکنید. سپس زعفرانهایدمکردهراداخلقابلمهبریزید.بااستفادهازیککفگیربزرگ،برنجهاراداخلقابلمهبریزیدوفرممثلثیاهرمماننددرآورید و چندسوراخرویبرنجهاایجادکنید.

6.درادامهپخترشتهپلوبازعفران،بدوناینکهدربقابلمهرابگذاریدزیرشعلهرازیادکردهواجازهدهیدتا 7دقیقهبخارشروعبهخارجشدنکند،سپسیکفنجانآبدوربرنجبریزید.دربقابلمهراگذاشتهوزیرشعلهراکمکنیدواجازهدهیدتا 45دقیقهدمبکشد.

7.یکتابهجدابرداریدوپیازهایخردشدهرادرونآنسرخکنیدتاطلاییشوند. و سپس برایتزئینرویرشتهپلوزعفرانی،کشمشوخرمارابهپیازهااضافهکردهو 5دقیقهتفتدهید.

8.مقداریزعفرانرابابرنجدمکشیدهمخلوطکنیدوکناربگذارید.زعفرانیکیازاصلیترینموادتشکیلدهندهرشتهپلوبودهواکثرمواقعبرایتزییناینغذااستفادهمیشود.

9.رشتهپلوراداخلدیسبکشیدوبههمراهموادتزیینی طراحیکنید.رشتهپلوزعفرانی،بههمراهگوشتقلقلیومرغنیزخوشمزهولوکسترمیشود.

سخناخر

رشته پلو زعفرانی همانطور که گفتیم؛ غذایی خوشمزه و شیک است.این غذا گاهی در کترینگ های عروسی نیز مورد استفاده بوده و برای شام عروسی استفاده می شود.پیشنهاد ما این است که این غذا را با مرغ یا گوشت در مهمانی یا عروسی سرو کنید تا طعم لذیذتری داشته باشد.نمونه این غذا با خرما بیشتر مناسب مهمانی های خانگی و دورهمی است و بهتر است در مراسم های بزرگ با خرما سرو نشود.

پیشنهاد ویژه
فیله مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

فیله مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

57,600 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور

مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور

108,342 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

141,957 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

104,265 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
سینه مرغ بدون استخوان 1800 گرمی توکاسان خاور

سینه مرغ بدون استخوان 1800 گرمی توکاسان خاور

101,700 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
مغزران مرغ 1800 گرمی توکاسان خاور

مغزران مرغ 1800 گرمی توکاسان خاور

72,900 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
سینه بی پوست مرغ 1800گرمی توکاسان خاور

سینه بی پوست مرغ 1800گرمی توکاسان خاور

89,100 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
بازو بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور 7%

بازو بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

50,600 تومان47,058 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
پرفروش ترین ها
گردن بی پوست مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

گردن بی پوست مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

12,150 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
فیله مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

فیله مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

57,600 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

41,220 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور

مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور

108,342 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

141,957 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور

ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور

83,048 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی توکاسان خاور

ساق مرغ بدون پوست 1800 گرمی توکاسان خاور

88,200 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

104,265 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
سینه مرغ بدون استخوان 1800 گرمی توکاسان خاور

سینه مرغ بدون استخوان 1800 گرمی توکاسان خاور

101,700 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

93,429 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
 • ضمانت کیفیت محصول ضمانت کیفیت محصول
 • حمل و تحویل در دمای مناسب حمل و تحویل در دمای مناسب
 • تحویل رایگان برای خرید بالای 150 هزار تومان تحویل رایگان برای خرید بالای 150 هزار تومان
 • 2 روز ضمانت بازگشت وجه و استرداد کالا 2 روز ضمانت بازگشت وجه و استرداد کالا

محصولاتی که شاید شما نیاز داشته باشید

ران گوسفندی 2 کیلوگرمی توکاسان خاور

ران گوسفندی 2 کیلوگرمی توکاسان خاور

359,320 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
مغزران مرغ 1800 گرمی توکاسان خاور

مغزران مرغ 1800 گرمی توکاسان خاور

72,900 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور

41,220 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
گردن بی پوست مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

گردن بی پوست مرغ 900 گرمی توکاسان خاور

12,150 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
بال مرغ ساده 900 گرمی توکاسان خاور

بال مرغ ساده 900 گرمی توکاسان خاور

36,000 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
سینه بی پوست مرغ 1800گرمی توکاسان خاور

سینه بی پوست مرغ 1800گرمی توکاسان خاور

89,100 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
چرخکرده مخلوط 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

چرخکرده مخلوط 1 کیلوگرمی توکاسان خاور

129,500 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور

ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور

83,048 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
بازو ساده 900 گرمی توکاسان خاور

بازو ساده 900 گرمی توکاسان خاور

30,150 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
آبگوشتی گوسفندی 1 کیلویی توکاسان خاور

آبگوشتی گوسفندی 1 کیلویی توکاسان خاور

143,530 تومان
 • مقایسه محصول
 • افزودن به سبد
نهایی کردن سفارش
مبلغ کل خرید:
تومان
0 محصول
سبد خرید شما

سبد خرید شما خالی است

  نهایی کردن سفارش

  تومان