گردن بی پوست مرغ 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 11,853 تومان
 • اتکا 11,853 تومان
 • رفاه 11,853 تومان
 • بیرنج 11,784 تومان
مشاهده محصول
 • هایپرمی 50,600 تومان
 • اتکا 50,600 تومان
 • رفاه 50,600 تومان
 • بیرنج 0 تومان
مشاهده محصول
مغزران بوقلمون 900گرم توکاسان خاور
 • هایپرمی 140,000 تومان
 • رفاه 140,000 تومان
 • اتکاء 140,000 تومان
 • بیرنج 130,200 تومان
مشاهده محصول
فیله بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 137,300 تومان
 • رفاه 137,300 تومان
 • اتکاء 137,300 تومان
 • بیرنج 127,689 تومان
مشاهده محصول
تخم بلدرچین 12 عددی توکاسان خاور
 • هایپرمی 6,820 تومان
 • اتکاء 6,820 تومان
 • رفاه 6,820 تومان
 • بیرنج 4,000 تومان
مشاهده محصول
بال بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 36,000 تومان
 • اتکاء 36,000 تومان
 • رفاه 36,000 تومان
 • بیرنج 33,480 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 108,500 تومان
 • اتکاء 108,500 تومان
 • رفاه 108,500 تومان
 • بیرنج 100,905 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 800 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 96,400 تومان
 • اتکاء 96,400 تومان
 • رفاه 96,400 تومان
 • بیرنج 89,652 تومان
مشاهده محصول
ساق بوقلمون 700 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 84,300 تومان
 • اتکاء 84,300 تومان
 • رفاه 84,300 تومان
 • بیرنج 78,399 تومان
مشاهده محصول
سینه بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 116,100 تومان
 • اتکاء 11,600 تومان
 • رفاه 116,100 تومان
 • بیرنج 107,973 تومان
مشاهده محصول
گوشت بلدرچین 800 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 68,000 تومان
 • اتکاء 68,000 تومان
 • رفاه 68,000 تومان
 • بیرنج 35,200 تومان
مشاهده محصول
گردن بوقلمون 900 گرمی توکاسان خاور
 • هایپرمی 45,800 تومان
 • اتکاء 45,800 تومان
 • رفاه 45,800 تومان
 • بیرنج 42,594 تومان
مشاهده محصول
نهایی کردن سفارش
مبلغ کل خرید:
تومان
0 محصول
سبد خرید شما

سبد خرید شما خالی است

نهایی کردن سفارش

تومان